Disclaimer

Aan alle op de www.bloembollenconcept.nl pagina’s vermelde prijzen en acties kunnen geen rechten worden ontleend. Prijs- en actiewijzigingen zijn voorbehouden. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Beperking van de aansprakelijkheid

Hoewel Baltus Bloembollen streeft naar een website van topkwaliteit, kan Baltus Bloembollen niet de juistheid, toepasselijkheid, kwaliteit, actualiteit, geldigheid, volledigheid, of geschiktheid van de informatie waarborgen of garanderen die opgevraagd, verkregen, gedownload of gekopieerd wordt via deze website. Baltus Bloembollen onderschrijft, keurt goed, erkent of controleert geen externe bronnen (internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden). Baltus Bloembollen is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst voor bedrijven of anderszins) die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop, of die het gevolg is van het gebruik van de website derden en de informatie daarop, die door of via verwijzingen op onze website verkregen, opgevraagd of gedownload zijn.

Winkelconcepten voor de optimale klantbeleving

De klantbeleving staat centraal in de ontwikkelingen die we doorvoeren op de winkelvloer. Het is niet alleen belangrijk om de aandacht trekken van de consument, maar ook om de juiste informatie te bieden zodat de consument tot aankoop overgaat. Neem de consument mee in uw verhaal en durf keuzes te maken in het juiste assortiment. Op deze manier kunnen wij gezamenlijk de consument inspireren, maar bovenal vermaken. Bloembollen zijn wel degelijk hot! U moet ze alleen wel durven tonen! Daar zien wij onze toegevoegde waarde. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Gratis informatiepakket
/* */